Document Tittle

Notis AGM 2017 For JMB & MC

Document Type
Document Url

https://docs.google.com/document/d/1ZYnWX0VvLKSNufSaL-zOF-HAhe-1AxbkeIJaIDm7oxQ/edit?usp=sharing

About this templates

AKTA PENGURUSAN STRATA 2013,

PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015

[Peraturan 34]

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KEDUA (2)

PERBADANAN PENGURUSAN <Nama Kondominium Anda>

Kepada:

SEMUA PEMILIK YANG MEMBENTUK

PERBADANAN PENGURUSAN <Nama Kondominium Anda>

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Kali Kedua (2), Perbadanan Pengurusan <Nama Kondominium Anda> dipanggil bawah subperenggan 10(2) Jadual Kedua Akta Pengurusan Strata 2013 (“Akta”), akan diadakan di alamat syarikat, hari, tanggal, waktu, untuk tujuan yang berikut:

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a review